Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
101
78.332.332
Văn Học Miền Nam Lục Tỉnh Tập ba

 

Sau khi ra mắt 2 tập Văn Học Miền Nam Lục Tỉnh một & hai hồi tháng 6/2012 để kịp tham gia Hội sách. Nhà xuất bản  Trẻ vừa cho ra mắt tập ba Văn Học Miền Nam Lục Tỉnh với chủ đề Văn Học Hán Nôm Thời Kháng Pháp & Thuộc Pháp của học giả Nguyễn Văn Hầu. Học giả họ Nguyễn là thân phụ của kỹ sư Nguyễn Bạch Trúc, người lưu giữ tất cả các tác phẩm của học giả Nguyễn Văn Hầu.

 

Ông Nguyễn Văn Hầu là người An Giang, còn được gọi là nhà Long Xuyên học, am tường chữ Hán, chữ Hán, rất sành cổ nhạc và nghiên cứu cả y thuật Đông Phương. Ông là học giả có nhiều đóng góp lớn đối với lịch sử phát triển miền Hậu Giang. Ông mất ngày 12/03/1995, để lại trên 20 tác phẩm về nhiều lĩnh vực: văn học, sử học, tôn giáo, du ký. Trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị..