Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.890 tác phẩm
2.557 tác giả
188
73.016.140

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

phê bình
24.03.2005
Trần Ninh Hồ và “Lữ Thứ với con người” - Phạm Lưu Vũ
Người viết những dòng này từng mạn ý đùa nhà thơ Trần Ninh Hồ bằng mấy câu “chân dung” rằng: “chí làm người dư thừa can đảm / bén duyên nhau nói nhảm cũng hay" ... <chi tiết>
Bạn đang xem tác phẩm thứ 961 - 963 / 963 tác phẩm
1 2 ... 47 48 49 >> Xem tiếp