Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.189 tác phẩm
2.572 tác giả
230
74.751.732

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

đối thoại
24.12.2010
Không Gian Tôn Giáo Và Không Gian Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên - Đinh Văn Hạnh
Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra những nguy cơ đã và sẽ làm mai một Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Nguy cơ đó bắt nguồn từ sự thay đổi nhanh chóng về mọi mặt kinh tế, xã hội, lối sống, văn hóa, mối quan hệ giữa các cộng đồng, sự thay đổi về trình độ học vấn, khoa học kỹ thuật; sự gián đoạn của việc truyền dạy giá trị cổ truyền của các dân tộc ... <chi tiết>
02.12.2010
Cảm Nhận Về Cá Tính Nam Bộ - Đinh Văn Hạnh
Từ đầu công nguyên trên phần đất Nam Bộ ngày nay vương quốc Phù Nam đã ra đời và phát triển. Nhưng vương quốc này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn từ thế kỷ I đến thế kỷ VI. Từ thế kỷ VII cho đến thế kỷ XVI, vùng đất này được xem là thuộc quyền quản lý của vương triều Chân Lạp. Vùng phù sa cổ thuộc lưu vực sông Đồng Nai (miền Đông Nam Bộ) cư dân chủ yếu là người S’Tiêng, Chơro, Mạ… Vùng châu thổ thuộc lưu vực sông Cửu Long (miền Tây Nam Bộ) chủ yếu là người Khmer. ... <chi tiết>
24.02.2010
Nghiên cứu văn học và xã hội diễn giải - Chân Phương
YVES CITTON (1) --- CHÂN PHƯƠNG dịch và chú thích ... <chi tiết>
30.01.2010
Cái Chết của Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại và Xa Hơn - Chân Phương
Alan KIRBY, The Death of Postmodernism and Beyond, (1) Philosophy Now,th.11-12, 2006-CHÂN PHƯƠNG trích dịch & chú thích ... <chi tiết>
09.10.2009
Vài gợi ý cho một “ Lễ hội văn hóa Hà Tiên” định kỳ - Đinh Văn Hạnh
Từ ngày 26-12-2008 đến ngày 2-1-2009, Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Tiên đã tổ chức “Năm văn hóa thị xã Hà Tiên lần thứ I-2009”. ... <chi tiết>
26.12.2008
Chúng ta làm gì cho con cháu? - Đinh Văn Hạnh
TS Đinh Văn Hạnh gửi đến VCV một tạp bút viết từ lâu , nhưng chưa gửi báo nào ,chứa đầy trăn trở.. ... <chi tiết>
Bạn đang xem tác phẩm thứ 201 - 206 / 206 tác phẩm
1 2 ... 9 10 11 >> Xem tiếp