Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.854 tác phẩm
2.596 tác giả
182
78.751.763

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

triết học
01.12.2013
Đọc và fê-bình tư-tưởng của Heidegger về hiện-tượng luận liên-quan đến trực-jác và cách ziễn-tả quanh vấn-đề lịch-sử và con-người - Nguyễn Quỳnh USA
Vài gi-nhận của Tác-jả: Chuyên-luận này zịch từ nguyên-tác Anh-ngữ: Critique of Heidegger’s Phenomenology of Intuition and Expression: On the Problem of History and Man đã được gửi cho tờ Ngiên-cứu Triết-học Frontiers of Philosophy in China tại Bắc-kinh, zo lời mời của Giáo-sư Sun Haifang (Ph.D.), chủ-biên Tập-san này. Bởi vậy, bản Anh-ngữ sẽ được gửi tới độc-jả nay mai, với vài chi-tiết hợp với mỗi bản-văn. Tác-jả có vài jòng gi-nhận sau đây: ... <chi tiết>
12.10.2013
Hyperion Hungary (tiếp) - Nguyễn Hồng Nhung
( Hyperion Hungary là một trong những tác phẩm chứa đựng những nỗi niềm tâm sự hằn sâu nhất trong tâm tưởng Hamvas Béla. Thời kỳ này, sau khi bị chính quyền đương thời liệt vào danh sách những trí thức nguy hiểm, bị cấm viết, thay vì sự thỏa hiệp ông lựa chọn sự cô độc hoàn toàn, nhưng không tuyệt vọng, không đau đớn, không chấp chới, ông”lớn lên cùng thế gian” ... <chi tiết>
22.09.2013
Làm sao gây jống một con vật có khả-năng jữ lời-hứa: - Nguyễn Quỳnh USA
MỞ-ĐẦU 1 Hôm nay, tác-jả gửi fần Việt-ngữ chuyên-luận trên đến độc-jả Văn-chương Việt với một gi-chú đáng khích-lệ. Fần I của bài này bằng Anh-ngữ đã lên Văn-chương Việt, ... <chi tiết>
12.09.2013
Băn-khoăn của Nietzsche về Cỗi-nguồn Luân-lí Part II - Nguyễn Quỳnh USA
6. THE RAGING BULL/ BÒ ĐIÊN If we just sit back and relax to imagine that incalculable amount of sufferings and destructions caused by Ishtar’s Heavenly Bull. ... <chi tiết>
02.08.2013
Làm sao có thể đẻ ra một con-vật biết jữ lời-hứa: nỗi băn-khoăn của Nietzsche về nguồn-gốc luân-lí - Nguyễn Quỳnh USA
Nhân zịp tới Đại-hội Triết-học Thế-jới kì 23 tại University of Athens, Greece để trình bày đề-tài On the Beautiful and the Creative of Commonplace, vào ngày August 7, 2013 (2:00 – 2:50 pm), tôi đã sửa-soạn thêm một bài sau đây chia xẻ cùng học-jả: ... <chi tiết>
12.06.2013
Quyền – Lực và Tự -zo Khai-Thác tận-cùng về thể-tính và về tính-sử trong nỗ-lực đi tìm quyền-lực và tự-zo của con-người I-niệm và thực hành :Bản mới (2013) - Nguyễn Quỳnh USA
Thiên Anh-hùng Ca Gilgamesh, một tác-fẩm về Thức-tỉnh nổi tiếng trong thời cổ nhưng lại được coi là rất mới trong thời-đại của chúng-ta, ... <chi tiết>
08.06.2013
Đọc và fê – bình Jacques Derrida jới – thiệu Cội – nguồn hình – học của Edmund Husserl (phần 3) - Nguyễn Quỳnh USA
B) Nhưng nếu chúng-ta trở về với một điểm theo như quan-niệm của Galileo, thì chúng-ta sẽ đặt vấn-đề có fải câu-hỏi lúc này liên-quan tới những jì đã đạt được zành cho Galileo chăng? ... <chi tiết>
24.04.2013
Bàn về sự tự sát - Trịnh Ngọc Thìn
Như tôi được biết, chả có ai ngoài những tín đồ sùng bái chủ nghĩa độc thần, giống như đạo Do Thái, xem việc tự sát là 1 tội lỗi. Đáng chú ý hơn là vì người ta lại không tìm thấy bất cứ trong cả Kinh Cựu Ứớc lẫn Tân Ước sự cấm cản hay phản đối rõ ràng nào, vì vậy những thầy dạy giáo lý bị thúc ép phải dựa vào sự kết tội đối với tự sát trên những nền tảng triết lý mà tự họ sáng tạo ra. ... <chi tiết>
11.03.2013
Đọc và fê-bình fê-bình thẩm-mĩ của Immanuel Kant Kritik Der Urteil Skraft (1790) - Nguyễn Quỳnh USA
Thông thường chúng ta hay ngĩ đến cuốn Fê-bình Lí-trí Thuần-lí (Kritik der Vernumft, 1781) của Kant. Có lẽ vì thế nên mọi suy-tưởng của chúng-ta về Triết-học Kant đều quay về với The Critique of Pure Reason, ngay ... <chi tiết>
04.03.2013
Đọc và fê-bình Jacques Derrida jới-thiệu Cỗi-nguồn hình-học của Edmund Husserl Theo Deconstruction hay Fương-fáp Khai-mở và Fê-bình Cơ-cấu - Nguyễn Quỳnh USA
Tinh-thần jải-fóng của Khoa-học, xét theo nền-tảng ở Thế-jan có Đời-sống (Lebenswelt); nói cho đúng fải là thế-jan có sự-sống của con người và của những hành-động chủ-quan căn-bản của con-người. Chúng-ta thấy tinh-thần ấy vẫn còn là một điều-kiện cần-thiết để tiến tới thành-công ... <chi tiết>
01.03.2013
Đọc, fê-bình và so-sánh Truy-tầm luận-lí (Logische Untersuchungen, 1900) của Edmund Husserl với Hiện-tượng luận và thuyết zuy-vật biện-chứng (Phenomenology and dialectical materialism, 1951) của Trần Đức-Thảo (kì 7) - Nguyễn Quỳnh USA
*Kể từ nay trở đi, thay vì gi: Truy-tầm Luận-lí, tác-jả xin chỉ gi: 1. Edmund Husserl, và thay vì gi: Hiện-tượng Luận và Thuyết Zuy-vật Biện-chứng, tác-ja xin chỉ gi: 2. Trần Đưc-Thảo. ... <chi tiết>
25.02.2013
Đọc và fê-bình cơn khủng hoảng của khoa-học tây-fương của Edmund Husserl (fần 4) - Nguyễn Quỳnh USA
Fương-fáp đo-lường fải zựa trên í-niệm. Trước hết chúng-ta zựa vào hình-thể của sự-vật, trong khái-niệm gọi là “na-ná” mà thôi. 52 ... <chi tiết>
11.02.2013
Lập-ngôn của Zarathustra (tiếp theo kỳ trước) - Nguyễn Quỳnh USA
Trong số tất cả những jì đã được viết ra, tôi chỉ iêu cái jì một người đã viết ra bằng tâm-huyết. Viết bằng tâm-huyết thì bạn mới thấy rằng thứ “tâm-huyết ấy” chính là tinh-thần của bạn. Không zễ jì hiểu được tâm-huyết lạ-lùng [tức tâm-hồn độc-đáo]; cho nên tôi không ưa những kẻ lười đọc chút nào. ... <chi tiết>
10.02.2013
Đọc và fê - bình Jacques Derrida jới-thiệu Cội-nguồn hình học của Edmund Husserl - Nguyễn Quỳnh USA
Hãy bỏ cái gọi là Lí-trí* đi vì những lí-zo mà qúi-vị sẽ thấy sau đây bởi vì Lí-trí đòi ngự-trị ngê-thuật viết hay văn-chương vốn đã được fát-triển và có tinh-thần cách-mạng chứ ngệ-thuật viết ... <chi tiết>
08.02.2013
Đọc và fê – bình Cơn khủng – hoảng của khoa-học Tây-fương (fần ba) - Nguyễn Quỳnh USA
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage Khi Tri-tuệ trở nên vô-ngĩa, Xã-hội điêu-linh* When rationality becomes meaningless, society suffers* Faust (Goethe) ... <chi tiết>
26.01.2013
ĐỌC VÀ FÊ-BÌNH CƠN KHỦNG-HOẢNG CỦA KHOA-HỌC TÂY-FƯƠNG (FẦN HAI) - Nguyễn Quỳnh USA
Theo Husserl, không fải luôn luôn Khoa-học hiểu được nhu-cầu của Khoa-học khi Khoa-học đi tìm chân-lí vững vàng và gay go nhất trong í-ngĩa khách-quan. Chính í-ngĩa khách-quan đã tạo ra những nền Khoa-học đòi-hỏi thực-chứng có fương-fáp và hậu-qủa vượt lên trên kinh-ngiệm của Khoa-học. Fương-fáp đúng là nền-tảng để chúng ta bảo vệ và fát-triển lí-huyết thực-chứng có tinh-thần í-thức hệ và Triết-học rõ-ràng. ... <chi tiết>
18.01.2013
THUYẾT HIỆN SINH (II) QUA TƯ TƯỞNG TRIẾT GIA - Võ Công Liêm
Có lẽ thuyết hiện sinh giờ đây không còn xa lạ và hầu như gần gũi với đời sống con người dẫu có thay đổi một biến trình nào đi nữa, hiện sinh trở nên hiện hữu trong mọi tình huống và chẳng có một tiền lệ nào cả trong lịch sử triết học; ... <chi tiết>
14.01.2013
ĐỌC VÀ FÊ-BÌNH NIETZSCHE: CHÍ HÙNG-VĨ LÀ MỘT TÁC-FẨM NGỆ-THUẬT CỦA MARTIN HEIDEGGER - Nguyễn Quỳnh USA
Khoảng năm 2000, tôi có zịp trò-chuyện với một nhà-văn Việt qua E-mail. Người này tốt-ngiệp ban Triết ở Đại-học Sàigòn trước 1975. Nhà-văn này nhắc tới vấn-đề thẩm-mĩ liên-quan đến Heidegger và Nietzsche. Tôi có í-kiến với nhà-văn đó là những jì chúng tôi vừa nói đến Heidegger viết về Der Wille zur Macht của Nietzsche còn mơ-hồ lắm. ... <chi tiết>
12.01.2013
Quyền-lực và Tự-zo - 4 - Nguyễn Quỳnh USA
TELEOLOGY hay còn gọi là Triết-học bàn về minh-chứng đúng của Luận-lí theo lẽ thiên-nhiên hay tự-nhiên, khác với minh-chứng zựa trên đời-sống (Mechanism). ... <chi tiết>
10.01.2013
Từ Địa Ngục Âm Ty cho đến Cung Trời Đâu Suất - Phan Tấn Thiện
Dưới tất cả là mặt đất, và cũng chính trên mặt đất này nền văn minh thế giới đã được thành lập . Đất đai nuôi dưỡng con người và cũng đưa con người trở về cát bụi! Đất với người như cá với nước! Cá không có nước chắc hẳn chẳng còn! Người không có đất sẽ trở thành kẻ vong nô thất thổ! ... <chi tiết>
Bạn đang xem tác phẩm thứ 21 - 40 / 137 tác phẩm