Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.759 tác phẩm
2.592 tác giả
132
78.270.573

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

âm nhạc
05.05.2004
Về Càng Long - Việt An
05.05.2004
Chiều trên vàm láng thé - Bắc Sơn
05.05.2004
Bài ca đất phương Nam - Lưu Nhất Vũ
Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang ... <chi tiết>
05.05.2004
Đàn sáo Hậu Giang - Trần Long Ẩn
Từ trên những rạng đông, con chim sáo nó bay ra đồng,
theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa. ... <chi tiết>
05.05.2004
Dáng đứng Bến Tre - Nguyễn Văn Tý
Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió
Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre ... <chi tiết>
05.05.2004
Hồn Tử Sĩ - Lưu Hữu Phước
Đêm khuya âm u
Ai khóc than trong gió đàn
Sóng cuốn Trưng Nữ Vương... ... <chi tiết>
Bạn đang xem tác phẩm thứ 121 - 126 / 126 tác phẩm
1 2 ... 5 6 7 >> Xem tiếp