Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.885 tác phẩm
2.556 tác giả
167
72.984.285
Vũ Anh Thư

Sinh ngày 19-5 -1989 tại Hà Nội

Hiện đang theo học tú tài trường Mander Portman Woodward - LonDon.

Số lần đọc: 1780
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 4
Dấu chấm hỏi (nhiếp ảnh)
Một góc London (nhiếp ảnh)
Quả táo mốc (nhiếp ảnh)