Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.759 tác phẩm
2.592 tác giả
97
78.271.567
Đình Nguyên

Tên tht : Đ tường Nguyên

Sinh năm 1963.
Quê: Bình Định.
Trước 1986 dạy học.
Hiện sống tại Sài Gòn.

Số lần đọc: 2624
[ Trở lại ]