Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.462 tác phẩm
2.580 tác giả
212
76.431.558
Đình Nguyên

Tên tht : Đ tường Nguyên

Sinh năm 1963.
Quê: Bình Định.
Trước 1986 dạy học.
Hiện sống tại Sài Gòn.

Số lần đọc: 2589
[ Trở lại ]