Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
198
77.359.826
Đình Nguyên

Tên tht : Đ tường Nguyên

Sinh năm 1963.
Quê: Bình Định.
Trước 1986 dạy học.
Hiện sống tại Sài Gòn.

Số lần đọc: 2606
[ Trở lại ]