Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.127 tác phẩm
2.571 tác giả
319
74.410.055
Nguyễn Ngọc Bạch

Nguyễn Ngọc Bạch (1922 – 1985)

Quê quán: Chợ Mới – An Giang

Đạo diễn sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú.

Số lần đọc: 2807
[ Trở lại ]