Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
179
76.024.497
Nguyễn Ngọc Bạch

Nguyễn Ngọc Bạch (1922 – 1985)

Quê quán: Chợ Mới – An Giang

Đạo diễn sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú.

Số lần đọc: 2856
[ Trở lại ]