Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.267 tác phẩm
2.575 tác giả
210
75.170.909
Nguyễn Ngọc Bạch

Nguyễn Ngọc Bạch (1922 – 1985)

Quê quán: Chợ Mới – An Giang

Đạo diễn sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú.

Số lần đọc: 2834
[ Trở lại ]