Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
193
76.967.827
Nguyễn Ngọc Bạch

Nguyễn Ngọc Bạch (1922 – 1985)

Quê quán: Chợ Mới – An Giang

Đạo diễn sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú.

Số lần đọc: 2877
[ Trở lại ]