Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
366
74.009.436
Nguyễn Ngọc Bạch

Nguyễn Ngọc Bạch (1922 – 1985)

Quê quán: Chợ Mới – An Giang

Đạo diễn sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú.

Số lần đọc: 2788
[ Trở lại ]