Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.980 tác phẩm
2.562 tác giả
349
73.484.348
Nguyễn Ngọc Bạch

Nguyễn Ngọc Bạch (1922 – 1985)

Quê quán: Chợ Mới – An Giang

Đạo diễn sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú.

Số lần đọc: 2766
[ Trở lại ]