Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.890 tác phẩm
2.557 tác giả
139
73.015.291
Nguyễn Ngọc Bạch

Nguyễn Ngọc Bạch (1922 – 1985)

Quê quán: Chợ Mới – An Giang

Đạo diễn sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú.

Số lần đọc: 2748
[ Trở lại ]