Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.759 tác phẩm
2.592 tác giả
133
78.270.585
Nguyễn Ngọc Bạch

Nguyễn Ngọc Bạch (1922 – 1985)

Quê quán: Chợ Mới – An Giang

Đạo diễn sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú.

Số lần đọc: 2902
[ Trở lại ]