Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
223
78.286.074
Nguyễn Hữu Hồng Minh

Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng.

Nguyên quán Quảng Bình.

Hiện sống và làm việc ở Sàigòn.

Nhà thơ. Nhà văn. Nhà báo.

 

Giải thưởng văn học về Thơ và Truyện ngắn của các các báo, tạp chí như Tiền Phong (1990), Tuổi Trẻ (1996), Sông Hương (2003).

Tác phẩm:

Giọng nói mơ hồ (thơ, 1999)
Tháo đáy (tập truyện, 2000).
Chất trụ (thơ, 2002)
Vỉa từ (thơ, 2003)
Khách lạ lúc nửa đêm (tập truyện, 2004)
Lỗ thủng lịch sử (thơ, 2004)

Số lần đọc: 9992
[ Trở lại ]