Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
109
78.297.119
Nguyễn Man Nhiên

Tên thật: Nguyễn Viết Trung

Sinh năm 1956 tại Nha Trang, Khánh Hoà.
Nhà thơ; nhà nghiên cứu văn hóa dân gian; Hội viên Hội Văn học

Nghệ thuật Khánh Hòa; Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Hiện công tác tại tạp chí Nha Trang.


Tác phẩm:
-
Thơ Khánh Hoà 1975 - 2000 (NXB Văn Học, 1999), đồng tác giả
- Tuyển tập Thơ Khánh Hòa 2000 - 2005 (Hội VHNT Khánh Hòa xuất bản, 2006), đồng tác giả

- Văn hóa phi vật thể Khánh Hoà (NXB Văn hóa dân tộc, 1999), đồng tác giả
-
Khánh Hoà - Diện mạo văn hóa một vùng đất (7 tập, 1988 - 2006), đồng tác giả
-
Nghề truyền thống ở Khánh Hoà (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam xuất bản, 2001)

- Địa chí Khánh Hoà (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
-
Tìm hiểu giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống Khánh Hoà 350 năm (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
-
Diện mạo văn hóa Khánh Hoà (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
- Đất và người duyên hải miền Trung (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004), đồng tác giả

- Từ dinh Thái Khang đến tỉnh Khánh Hòa (Hội VHNT Khánh Hòa xuất bản, 2004), đồng tác giả

- Văn nghệ dân gian Khánh Hòa - tác giả, tác phẩm (Hội VHNT Khánh Hòa xuất bản, 2006), đồng tác giả

 

Số lần đọc: 13415
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 54
Rồng Việt (dân gian)