Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
116
78.715.594
Diệp Hồng Phương

Sinh ngày 07 tháng 04 năm 1955. Nơi sinh : Trà Vinh.

Quê quán : Xã Long Đức, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Làm thơ, viết văn- viết báo.

Hiện sống tại TP Hồ Chí Minh

 

Các tác phẩm đã xuất bản: 

 

Lệ đá , Tiểu thuyết - Nxb Văn Nghệ - 1991

Đừng như mây lang thang , Truyện dài– Nxb  Long An – 1990

Vùng trắng , Truyện ký - Nxb Trẻ -1996.

Phỏng vấn 10 danh hài Sài Gòn , Nxb Trẻ - 1998.

Lòng người đang sống , Truyện ký Nxb Trẻ 1999

Người đi xa để lại , Truyện ký - nxb Trẻ 1999.

Anh Ba Hưng-vốn thiệt nông dân , Truyện ký - Nxb Văn Nghệ 2000

Củ Chi ký sự , Huyện ủy Củ Chi 2001.

Vùng trọng điểm , Truyện ký - Nxb Trẻ 2002

Làng nhỏ bên sông , Truyện ký - Nxb Trẻ 2002

Kiếm sống trên tàu , Truyện dài- Nxb Kim Đồng 2006

Xóm Vàm sông , Truyện dài Kim Đồng-Sẽ In 2007

 

Chưa xuất bản.

 

Rừng biển lang thang - Thơ

Tập Truyện ngắn và Ký

 

Số lần đọc: 4701
[ Trở lại ]