Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
188
78.744.854
Hiếu Minh

Họ tên: Đinh Hiếu Minh
quê quán : Phú Bình  Thái Nguyên
sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch
Đại Học Hà Nội

Số lần đọc: 2841
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 6