Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.854 tác phẩm
2.596 tác giả
126
78.756.308
Nguyễn Hiệp

Hội Văn học_nghệ thuật Bình Thuận

06_Nguyễn Tri Phương _ Phan Thiết

Email:hiep54321@yahoo.com

Điện thoại: 0903306772

Nhà: 062.867171

Số lần đọc: 3519
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 15
Âm Thanh Đổ Bóng (truyện ngắn)
Bông Cỏ Giêng (truyện ngắn)
Cái quẹt tim gòn (truyện ngắn)
Dứt dây (truyện ngắn)
Gai Sen (truyện ngắn)
Giải thuật (truyện ngắn)
Hồn cát (truyện ngắn)
Huyết nhân ngải (truyện ngắn)
Lũy báo (truyện ngắn)
Núi hiện (truyện ngắn)
Phấn (truyện ngắn)
T&P (truyện ngắn)