Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.387 tác phẩm
2.577 tác giả
188
75.943.088
Nguyễn Đức Sơn

Bút hiệu Sao Trên Rừng

chánh quán Thừa Thiên,

Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1937 tại làng Du Khánh, Ninh Thuận.

Thơ Sao Trên Rừng xuất hiện vào đầu thập niên 60 trên các tạp chí văn học đã tạo được tiếng vang.

Tác phẩm:

Những Bài Tình Đầu gồm 4 tập, tập 1 vào năm 1962,

Cát Bụi Mệt Mỏi năm 1968

Cái Chuồng Khỉ năm 1969.

Số lần đọc: 4268
[ Trở lại ]