Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
143
78.730.625
Huỳnh Duy Hiếu

Sinh năm 1951 tại Tuy Hoà Phú Yên

Uỷ viên BCH Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú yên

Sáng tác từ trước 1975 có thơ đăng trên các tạp chí văn nghệ trước 1975 như : Văn , Sáng Hoá , Văn học , Bút hoa ,Phụ nữ diễn đàn , tiểu thuyết thứ năm ....

Từ 1975 đến nay tiếp tục sáng tác văn học , có bài đăng trên các tạp chí  .

Sống và làm việc tại Phú Yên .

 

Tác phẩm đã xuất bản :

-Một dòng lặng lẽ ( Tập thơ ) Hội NHNT Phú Yên xuất bản 2004

Được tặng thưởng giải Văn Học nghệ thuật Phú yên 2000-2005

Số lần đọc: 4381
[ Trở lại ]