Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.542 tác phẩm
2.583 tác giả
237
76.971.378
Trần Quang Phong

 

Tên thật : Trần Quang Phong
Hội viên Hội VHNT Khánh Hòa
Hiện sống Cam Ranh
Đã xuất bản : Cát Đắng 2009

Số lần đọc: 4123
[ Trở lại ]