Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
201
78.328.330
Trần Quang Phong

 

Tên thật : Trần Quang Phong
Hội viên Hội VHNT Khánh Hòa
Hiện sống Cam Ranh
Đã xuất bản : Cát Đắng 2009

Số lần đọc: 4170
[ Trở lại ]