Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
159
77.373.389
Đại Lãn

Tên thật: Nguyễn Bá Nghị

Sinh ngày: 05.2.1950

Tại Phổ Đồng, Bình Định.

Hiện đang sống tại Sài Gòn.

 

Số lần đọc: 4512
[ Trở lại ]