Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
181
78.316.534
Đại Lãn

Tên thật: Nguyễn Bá Nghị

Sinh ngày: 05.2.1950

Tại Phổ Đồng, Bình Định.

Hiện đang sống tại Sài Gòn.

 

Số lần đọc: 4533
[ Trở lại ]