Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.054 tác phẩm
2.566 tác giả
294
73.977.178
Đặng Tiến

Sinh năm 1940

Đến Pháp học năm 1966 và ở lại Pháp đến nay.

Số lần đọc: 3913
[ Trở lại ]