Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
229
76.938.604
Đặng Tiến

Sinh năm 1940

Đến Pháp học năm 1966 và ở lại Pháp đến nay.

Số lần đọc: 4094
[ Trở lại ]