Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.267 tác phẩm
2.575 tác giả
206
75.170.730
Đặng Tiến

Sinh năm 1940

Đến Pháp học năm 1966 và ở lại Pháp đến nay.

Số lần đọc: 3997
[ Trở lại ]