Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.978 tác phẩm
2.562 tác giả
433
73.470.037
Đặng Tiến

Sinh năm 1940

Đến Pháp học năm 1966 và ở lại Pháp đến nay.

Số lần đọc: 3868
[ Trở lại ]