Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
208
76.017.119
Đặng Tiến

Sinh năm 1940

Đến Pháp học năm 1966 và ở lại Pháp đến nay.

Số lần đọc: 4043
[ Trở lại ]