Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.884 tác phẩm
2.556 tác giả
231
72.980.281
Đặng Tiến

Sinh năm 1940

Đến Pháp học năm 1966 và ở lại Pháp đến nay.

Số lần đọc: 3813
[ Trở lại ]