Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.123 tác phẩm
2.571 tác giả
338
74.403.722
Đặng Tiến

Sinh năm 1940

Đến Pháp học năm 1966 và ở lại Pháp đến nay.

Số lần đọc: 3947
[ Trở lại ]