Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
327
77.747.856
Đặng Tiến

Sinh năm 1940

Đến Pháp học năm 1966 và ở lại Pháp đến nay.

Số lần đọc: 4130
[ Trở lại ]