Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
126
77.741.562
Nguyễn Lương Vỵ

Sinh năm 1952.

Quê quán: Quán Rường, Tam Kỳ, Quảng Nam

Đã có thơ đăng báo (Văn, Khởi Hành, Thời Tập, Văn Chương) từ 1969 tại Sài Gòn.

 

Đã in:

- Âm Vang Và Màu Sắc (NXB Trẻ, Sài Gòn 1990)

- Phương Ý (NXB Thanh Niên, Sài Gòn 2000)

- Hoà Âm Âm Âm Âm... (Thư Ấn Quán - USA 2007)

Số lần đọc: 3860
[ Trở lại ]