Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
142
78.730.592
Tuệ Thiền

Họ và tên : Lê Bá Bôn.
Bút danh: Tuệ Thiền.
Năm sinh: 1951.
Quê quán: Quảng Trị.
Trú quán: Ấp Bắc 1, xã Hòa Long , TX Bà Rịa, BRVT.[ ĐT nhà: 064 821913 ].
Nghề nghiệp: Giáo viên [hiện đang phụ trách công tác thư viện - thiết bị ].
Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Hòa Long A, TX Bà Rịa, BRVT.
Học vấn : Đại học.

Tác phẩm đã xuất bản: Đường Về Minh Triết ( thơ – văn – tư tưởng); NXB Văn Nghệ

Số lần đọc: 2601
[ Trở lại ]