Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
232
77.790.611
Huỳnh Như Phương

 

Giáo sư, Tiến sĩ

Sinh năm 1955 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Học trung học tại Quảng Ngãi và Sài Gòn. Học Ban Triết học Tây phương tại Đại học Văn khoa Sài Gòn (1973-1975).

Trước năm 1975 có bài đăng trên các báo Tuổi hoa, Trình bầy, Đối diện.

Học khoa Ngữ văn Đại học Văn khoa TP. Hồ Chí Minh và Đại học Tổng hợp Hà Nội (1975-1979). Làm việc tại Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh từ 1979. Nghiên cứu sinh Ban Lý luận văn học, Viện Văn học thế giới thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (1986-1990) và bảo vệ luận án Phó tiến sĩ tại đây năm 1990. Phó trưởng khoa Ngữ văn (1991-1994), Trưởng khoa Ngữ văn và Báo chí kiêm Trưởng bộ môn Báo chí (1994-2001), Trưởng bộ môn Lý luận và phê bình văn học (từ 2008 đến nay) Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Được công nhận chức danh Phó giáo sư (2002), Giáo sư (2010). Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh (2005- 2010). Từ 1991 đến nay là giảng viên thỉnh giảng các trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Đại học Đà Lạt. Giảng viên thỉnh giảng Đại học Paris 7 - Denis Diderot (1999-2000). Từ 2002 đến nay là Uỷ viên Ban biên tập tập san Cahiers d’études vietnamiennes của Đại học Paris 7. Từ 2010 đến nay là Uỷ viên Hội đồng Khoa học liên ngành Văn học - Ngôn ngữ học, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

 

Tác phẩm đã xuất bản:

 

- Dẫn vào tác phẩm văn chương (giáo trình, Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 1986).

- Những trang viết, những nhịp cầu (tiểu luận phê bình, đồng tác giả với Nguyễn Hương Tâm, NXB Mũi Cà Mau, 1986).

- Những tín hiệu mới (tiểu luận phê bình, NXB Hội Nhà văn, 1994).

- Mỹ học đại cương (giáo trình, đồng tác giả với Lê Ngọc Trà và Lâm Vinh, NXB Văn hoá Thông tin, 1994; Đại học Huế tái bản 1996, 1999; NXB Đại học Sư phạm Hà Nội tái bản 2009).

- Lý luận văn học – vấn đề và suy nghĩ (chuyên khảo, đồng tác giả với Nguyễn Văn Hạnh, NXB Giáo dục 1995, tái bản 1998, 1999).

- Danh lam nước Việt (khảo cứu, đồng tác giả với Võ Văn Tường, NXB Mỹ Thuật 1995).

- Ngôi nhà và con người (tạp văn, NXB Văn Nghệ, 2006).

- Trường phái hình thức Nga (chuyên khảo, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007).

- Những nguồn cảm hứng trong văn học (tiểu luận phê bình, NXB Văn Nghệ, 2008).

- Lý luận văn học (Nhập môn) (giáo trình, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2010).

- Bây giờ mà có về quê (tập tạp văn, NXB Phụ Nữ, 2011).

Số lần đọc: 4174
[ Trở lại ]