Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
230
77.790.676
Nguyễn Đạt


Sinh năm 1945 tại Vĩnh Tường - Vĩnh Yên, Bắc Việt.  

Học tiểu học tại Hà Nội và Đà Lạt; trung học và đại học tại Sài Gòn.

Làm thơ trước khi viết truyện ngắn.

 

Đã in: NƠI GIÁ BĂNG, thơ, NXB. Hội Nhà văn - 1991; KỶ NIỆM DÃ QUỲ, tập truyện, NXB. Trẻ - 1996; CƠN MỘNG CẨM GIANG, tập truyện, NXB. Trẻ - 1997; 22 TRUYỆN NGẮN, tập truyện, NXB. Văn Học - 2007. 

Số lần đọc: 2468
[ Trở lại ]