Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
228
78.301.614
Thiện Phạm

Tuổi giáp thìn(1964)

Bác sĩ.

Sống và làm việc ở đồng bằng sông cửu long

Số lần đọc: 2420
[ Trở lại ]