Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.117 tác phẩm
2.571 tác giả
199
74.373.907
Nguyễn Hoàn

Sinh năm 1965

Quê quán: thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Hiện Phó Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Trị

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị

 

Đã xuất bản

- Bút ký "Một cõi vĩnh hằng" (Hội VHNT Quảng Trị) và

- Bút ký "Mai sau dù có bao giờ" (NXB Thuận Hoá, Huế) .

Số lần đọc: 6183
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 23