Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
248
78.286.841
Đào Duy An

Sinh năm 1968

Nguyên quán: Quảng Ngãi,

Hiện ở tại 182, Lê Quang Định, P14, Bình Thạnh, Sài Gòn

Thạc sỹ y học, Ủy viên Ban chấp hành Hội Tăng huyết áp Việt Nam

Số lần đọc: 3197
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 4
Chờ (tạp văn)
Ngày ba bệnh (truyện ngắn)