Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.455 tác phẩm
2.579 tác giả
421
76.407.456
Lê Mai


Tên thật : Lê thị Xuân Mai

Sinh ngày   : 03 02 1957

Nơi sinh     : Thừa Thiên,Huế

Hội viên Hội VHNT Khánh Hòa

Email  : lemaixt3257@yahoo.com

            lexuanmai006@yahoo.com

 

Tác phẩm đã có :

1.Tháng năm rừng núi công trường - tập thơ - 1996 (in giao lưu nội bộ chưa có giấy phép xuất bản)

2.Giòng đời - tập thơ - Hội VHNT Khánh Hòa - Xuất bản 1998

3.Bài thơ 20 năm - tập thơ - Hội VHNT Khánh hòa XB    2000

4.Lối cũ một mình      - tập thơ -         NXB Thuận Hóa   2005

5.Bội tình ,NXB Hội Nhà văn 2010

 

Số lần đọc: 3515
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 13