Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
167
77.796.462
Bùi Hiển

Sinh năm 1919

ở làng Phú Nghĩa hạ, nay là xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nguyên Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc Nghệ An (đồng thời là Trưởng ty thông tin tuyên truyền), ủy viên thường vụ Hội Văn nghệ Liên khu IV, uỷ viên biên tập tuần báo Văn nghệ, Văn học, Chủ tịch Hội văn nghệ Nghệ An, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học, ủy viên thường vụ Hội nhà văn Việt Nam.

Tại Đại hội Hội nhà văn lần thứ III (1983), Bùi Hiển được bầu làm Chủ tịch Hội đồng văn xuôi.

 

Những tập truyện ngắn chính:

Nằm vạ (1941),

Ánh mắt (1961),

Đường lớn (1966),

Một cuộc đời (1976),

Ý nghĩ ban mai (1980),

Tâm tưởng (1985)...

 

Một số truyện đã được dịch sang các thứ tiếng Nga, Đức, Bungari, Cu Ba, Ba Lan, Angiêri, Pháp, Trung Quốc.

Số lần đọc: 3339
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Nằm vạ (tuyển truyện)