Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
157
77.373.305
Nguyễn Hữu An

Tên thật: Nguyễn Hữu An

Linh Mục

Quê quán: Quảng Trị

Thông tin khác:

Thánh bổn mạng : Giuse

Sinh ngày           : 20.03.1967.

Vào Đại Chủng viện Sài Gòn khoá III năm 1993.

Phó tế    : 19.03.1999 - Nhà thờ Chính Toà Sài Gòn.

Linh mục : 08.09.1999 - Nhà thờ Chính Toà Phan Thiết.

Phó xứ Chính Tâm        : 2000 - 2005.

Quản xứ Mẹ Vô Nhiễm  : 2005 đến nay.

Liên lạc :   huu-an@hcm.vnn.vn

Số lần đọc: 4774
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 31
Hòa bình vĩnh cửu (tiểu luận)
Mùa Xuân Chín (tạp văn)