Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
283
77.405.993
Nguyễn Hùng

Sinh: 1967

Quê quán: Bích La - Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị.

Hiện làm việc và sinh sống tại Thị xã Đông Hà, Quảng Trị.

Đã cộng tác với nhiều báo và tạp chí trong cả nước.

Số lần đọc: 4039
[ Trở lại ]