Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.460 tác phẩm
2.580 tác giả
116
76.412.104
Nguyễn Hùng

Sinh: 1967

Quê quán: Bích La - Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị.

Hiện làm việc và sinh sống tại Thị xã Đông Hà, Quảng Trị.

Đã cộng tác với nhiều báo và tạp chí trong cả nước.

Số lần đọc: 4009
[ Trở lại ]