Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.533 tác phẩm
2.583 tác giả
376
76.874.842
Nguyễn Thành Long

Tên khai sinh: Nguyễn Thành Long

Các bút danh khác: Lưu Quỳnh, Phan Minh Thảo

Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1925.

Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957)

Ông mất ở Hà Nội ngày 6 tháng 5 năm 1991

 

Tác phẩm :

 

Bát cơm cụ Hồ (tập bút ký, 1952)

Gió bấc gió nồm (tập bút ký, 1956)

Hướng điền (tập truyện ngắn, 1957)

Chuyện nhà chuyện xưởng (tập truyện ngắn, 1962)

Trong gió bão (truyện, 1963)

Giữa trong xanh (tập truyện ngắn, 1972)

Nửa đêm về sáng (tập truyện ngắn, 1978)

Lý Sơn, mùa tỏi (tập truyện ngắn, 1981)

Số lần đọc: 3553
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1
Lặng lẽ Sapa (tuyển truyện)