Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.970 tác phẩm
2.476 tác giả
438
49.879.821
Trần Trương

Sinh năm 1944 tại Hải Dương.

Là chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá và Báo chi trong suốt 40 năm từ 1965.

Tốt nghiệp Đại học Văn hoá

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội nhà báo Việt Nam

Hiện đang công tác ỏ T/C THƠ (Hội Nhà Văn VN).

 

Tác phẩm đã xuất bản:

 

Hương cốm (1994) nxb Thanh niên,

Phía ấy là em (tiểu thuyết)1993 nxb Thanh niên.

Ngôi chùa và cây đại (tập thơ) nxb Văn hoc1997,

Khuất vào ngõ nhỏ (tập thơ) nxb Hội nhà văn 2004,

Vầng trăng em (tập thơ) nxb Văn học 2007,

 

Sẽ xuất bản :

 

Tình khúc cho em (Tập thơ) 2008 nxb Văn hoá Sài gòn.

 

[ Trở lại ]