Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.980 tác phẩm
2.562 tác giả
349
73.484.345
Mặc Phương Tử

Tôi tên thật Nguyễn Kim Long                                                    

Sinh 1956 tại GòCông, Tiền Giang, trú quán tại LongThành, Đồng Nai

Email macphuongtu07@yahoo.com

 

Đã xuất bản:

Hoa Nắng-1990 NXB Sông Bé, 

Hương Đất-19 92 NXB Đồng Nai,

Tình Biển-1994 NXB Văn Nghệ Tp,

Góc Nắng-2007 NXB Văn Nghệ Tp

Số lần đọc: 4596
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 58
Lớn & lớn (truyện ngắn)
Một ngày trời ấm (truyện ngắn)
Sen và Cá (tạp văn)