Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.764 tác phẩm
2.593 tác giả
251
78.286.891
Đỗ Thị Kết

Sinh năm 1957.

Hiện công tác: Trường THCS Nguyễn Trãi - Đại Lộc -Quảng Nam.

Hội viên Hội văn học - Nghệ thuật Quảng Nam.

Số lần đọc: 2781
[ Trở lại ]