Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.341 tác phẩm
2.576 tác giả
181
75.621.395
Phạm Quang Minh

Sinh năm 1960

Quê quán : Hoa Lư,Ninh Bình

Cử nhân văn hóa

Hiện công tác tại Bảo Tàng BR-VT

Số lần đọc: 1418
[ Trở lại ]