Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
92
78.309.579
Phạm Quang Minh

Sinh năm 1960

Quê quán : Hoa Lư,Ninh Bình

Cử nhân văn hóa

Hiện công tác tại Bảo Tàng BR-VT

Số lần đọc: 1470
[ Trở lại ]