Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.199 tác phẩm
2.572 tác giả
196
74.833.478
Phạm Quang Minh

Sinh năm 1960

Quê quán : Hoa Lư,Ninh Bình

Cử nhân văn hóa

Hiện công tác tại Bảo Tàng BR-VT

Số lần đọc: 1396
[ Trở lại ]