Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.890 tác phẩm
2.557 tác giả
246
72.999.899
Phạm Quang Minh

Sinh năm 1960

Quê quán : Hoa Lư,Ninh Bình

Cử nhân văn hóa

Hiện công tác tại Bảo Tàng BR-VT

Số lần đọc: 1339
[ Trở lại ]