Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.972 tác phẩm
2.562 tác giả
335
73.449.748
Phạm Quang Minh

Sinh năm 1960

Quê quán : Hoa Lư,Ninh Bình

Cử nhân văn hóa

Hiện công tác tại Bảo Tàng BR-VT

Số lần đọc: 1353
[ Trở lại ]