Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
441
74.023.544
Phạm Quang Minh

Sinh năm 1960

Quê quán : Hoa Lư,Ninh Bình

Cử nhân văn hóa

Hiện công tác tại Bảo Tàng BR-VT

Số lần đọc: 1373
[ Trở lại ]