Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
251
77.392.280
Phạm Quang Minh

Sinh năm 1960

Quê quán : Hoa Lư,Ninh Bình

Cử nhân văn hóa

Hiện công tác tại Bảo Tàng BR-VT

Số lần đọc: 1453
[ Trở lại ]