Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
190
78.744.911
Nguyễn Huấn

Họ và tên : Nguyễn văn Huấn

Sinh năm : 1956

Nơi công tác : Đài Tiếng nói Việt Nam

Quê quán : Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

Tác phẩm : Kịch, thơ trên các báo, đài trung ương và địa phương.

Nghề nghiệp : Nghệ sỹ Sân khấu-Điện ảnh, Nhà báo .

Hội viên Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Hội viên Hội nhà báo Việt Nam

Hiện đang sống tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội .

Điện thoại : 091 3228535

Email : nguyenhuanvov@yahoo.com

Số lần đọc: 1566
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 3