Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
315
74.012.587
Phạm Xuân Nguyên

Được đào tạo ở khoa Văn (ĐH Tổng hợp, Hà Nội) ra trường về làm việc tại Viện Văn học, chuyên môn về Văn học Việt Nam hiện đại.

Đang sống tại Hà Nội

Số lần đọc: 1768
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 2