Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.542 tác phẩm
2.583 tác giả
188
76.978.795
Phạm Xuân Nguyên

Được đào tạo ở khoa Văn (ĐH Tổng hợp, Hà Nội) ra trường về làm việc tại Viện Văn học, chuyên môn về Văn học Việt Nam hiện đại.

Đang sống tại Hà Nội

Số lần đọc: 1830
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 2