Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.393 tác phẩm
2.577 tác giả
245
76.012.688
Phạm Xuân Nguyên

Được đào tạo ở khoa Văn (ĐH Tổng hợp, Hà Nội) ra trường về làm việc tại Viện Văn học, chuyên môn về Văn học Việt Nam hiện đại.

Đang sống tại Hà Nội

Số lần đọc: 1809
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 2