Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.127 tác phẩm
2.571 tác giả
171
74.415.435
Phạm Xuân Nguyên

Được đào tạo ở khoa Văn (ĐH Tổng hợp, Hà Nội) ra trường về làm việc tại Viện Văn học, chuyên môn về Văn học Việt Nam hiện đại.

Đang sống tại Hà Nội

Số lần đọc: 1782
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 2