Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.275 tác phẩm
2.575 tác giả
144
75.213.874
Phạm Xuân Nguyên

Được đào tạo ở khoa Văn (ĐH Tổng hợp, Hà Nội) ra trường về làm việc tại Viện Văn học, chuyên môn về Văn học Việt Nam hiện đại.

Đang sống tại Hà Nội

Số lần đọc: 1797
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 2