Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.773 tác phẩm
2.593 tác giả
142
78.350.457
Nguyễn Minh Nữu

Sinh ngày 06 tháng 1 năm 1950 tại Hà Nội.

Lớn lên tại Saigon, Định cư tại Hoa Kỳ năm 1995.

Sáng lập và Thư Ký tòa soạn Tạp Chí Văn Phong  chuyên về văn học nghệ thuật tại Miền đông Hoa Kỳ từ  năm 1999

Chủ Nhiệm Tuần Báo Văn Nghệ Washington DC từ năm 1997 cho tới nay

Cầm bút từ năm 1970, có truyện và thơ đang tại các tạp chí  Văn, Văn Học, Bách Khoa, Nghệ Thuật (trước 75)

liên lạc :vannghetuanbao@hotmail.com

 

Tác phẩm :

1/ tập thơ Lời Ghi Trên Đá do nhà  Văn Nghệ xuất bản và Công Ty Phương Nam phát hành năm 2006

Bìa Đinh Cường- Phụ bản Cù Nguyễn- Ngọc Dũng- Đinh Cường

2/ LỜi Ghi Trên Đá , CD Chín ca khúc phổ từ thơ Nguyễn Minh Nữu từ các nhạc sĩ Tôn Thất Lan,Hồng NGuyễn, Việt Long, Trần Đăng Quang,Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Cẩn,Trịnh Xuân Ái.  do Công Ty Phương Nam phát hành.

 
Số lần đọc: 2480
[ Trở lại ]