Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
191
78.744.942
Võ Minh Trang

Sinh năm 1944 tại xã Đại Thạnh, huyện Đại Lôc, tỉnh Quảng Nam, mất ngày 09 tháng 3 năm 2006 (10/02 năm Bính Tuất).

Tác phẩm:

Theo dấu chân xưa, NXB Quảng Nam – Đà Nẵng, 1995;

Tạ ơn giọt lệ, NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh, 1996;

Hạt bụi thức giấc, NXB Trẻ, TP HCM, 1997.

Số lần đọc: 1449
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 1