Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
217
77.363.754
Huỳnh Thúy Kiều

Họ và tên : Huỳnh Thúy Kiều
Hội viên hội VHNT Cà mau
Nơi làm việc : Nhà xuất bản Phương Đông tỉnh Cà Mau
Đã có thơ và tạp văn đăng trên 30 đầu báo và tạp chí từ trung ương đến địa phương như : Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, báo Người Hà Nội, Văn nghệ TP. HCM, tạp chí Sông Hương, tạp chí Non Nước, Tuổi trẻ online, báo Quân đội nhân dân … và một số trang web và blog khác …

- Giải Nhì cuộc thi trên web thơ trẻ.com lần thứ nhất năm 2007.
- Đã in tập thơ KIỀU MÂY, nhà xuất bản Văn học,H.2008.

Số lần đọc: 3144
[ Trở lại ]