Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
182
78.316.543
Nguyễn Hoàng Đức

sinh 25 - 4 - 1957

Sinh viên Đại Học An Ninh khóa học

Ra trường, công tác tại Bộ Nội Vụ (cũ), sau mười năm xin chuyển ngành, không được, liền thôi việc. Trải qua kiểm nghiệm trình độ ngoại ngữ, được nhận việc làm tại công ty Dịch Vụ Dầu Khí, từng giữ chân radio operator (thông tin viên), được vài năm xin thôi việc sau khi đã viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tay, và in tập truyện ngắn “Những người chăn kiến” (1992).

Hiện nay là người viết tự do

 

Đến nay đã in hơn mười đầu sách, gồm :

“Leo Gác ngược” (truyện ngắn),

“Kẻ hành hương từ đời đến thơ”,

“Đợi chuyến đò đã lỡ” (2 trường ca),

“Cô đơn con người, cô đơn thi sĩ” (tiểu luận),

“Cẩm nang mỹ học, nghệ thuật, thi ca, phê bình” (tuyển dịch),

3 tập tiểu luận về tình yêu,

 “Ý hướng tính văn chương” (chuyên luận triết - văn)...

 

Còn hơn mười đầu sách khác đã viết xong chưa xuất bản như: “Người Việt tự ngắm mình”, “Hành trình nhận thức duy niệm của nhân loại”, “Hành trình tâm linh nhân loại” (chuyên luận), “Hành trình thi ca vào thế kỷ 21” (tuyển dịch), 2 trường ca, 2 tiểu thuyết, và vài chuyên luận khác...   

    

Số lần đọc: 2426
[ Trở lại ]