Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
189
78.792.159
Huy Hùng

Phạm Đình Hùng

Sinh ngày 4/1/1982

Quê quán: Ninh Bình

Hiện sống và làm việc tại Tam Điệp - Ninh Bình.

Số điện thoại di động: 0123.2198188.

 

Số tác phẩm đã công bố (chưa in):

1.Mùa Hiến Dâng (tập thơ)

2. Ánh Mặt Trời (tập thơ)

3. Ánh Sao Hoang Đường (tập thơ)

 

Số lần đọc: 1392
[ Trở lại ]