Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.333 tác phẩm
2.576 tác giả
195
75.584.522
Huy Hùng

Phạm Đình Hùng

Sinh ngày 4/1/1982

Quê quán: Ninh Bình

Hiện sống và làm việc tại Tam Điệp - Ninh Bình.

Số điện thoại di động: 0123.2198188.

 

Số tác phẩm đã công bố (chưa in):

1.Mùa Hiến Dâng (tập thơ)

2. Ánh Mặt Trời (tập thơ)

3. Ánh Sao Hoang Đường (tập thơ)

 

Số lần đọc: 1313
[ Trở lại ]