Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
137
77.795.662
Nguyễn Giúp

Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo , Đại Lộc ,Quảng Nam

Đã từng làm thơ,có bài đăng ở các báo địa phương.

Số lần đọc: 3986
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 70
Bờ (thơ)
Cời (thơ)
Hoa bay (thơ)
Lúa (thơ)
Mẹ ru (thơ)
Mai về (thơ)
Muối (thơ)
Nam Mô (thơ)
Nợ (thơ)
Thoát (thơ)