Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
92
78.309.575
Vũ Khánh Thành

Nguyên quán Nam Định - 65 tuổi

Cao Học Triết ĐH Saigon, dạy học và là Nghị Viên Tỉnh Biên Hoà 1970 -1974

Nay định cư tại Anh với gia đình từ 1979 (một vơ 3 con đều đã trưởng thành)

Giám Đốc Hội An Việt tại Anh (một hội Văn Hoá Xã Hội)

Nghị Viên thành phố Hackney Londou 2002 -2006 (người Việt duy nhất tham gia chính trường ở Âu Châu)
Được Nữ Hoàng Anh tặng Bảo Quốc Huân Chương MBE 2006 (A Member of the British Empire)

Số lần đọc: 1617
[ Trở lại ]