Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
177
78.323.817
Phạm Văn Phương

Sinh năm 1958 tại An Nhơn-Bình Định

Cử nhân Khoa học.

Hội viên Hội VHNT-Bình Định

Hiên đang dạy học tại Thị Trấn Bình Định

 

Tham gia sinh hoạt VHNT từ năm 1972-Thơ đăng trên nhiều tuần báo/

Tạp chí Văn Nghê-Góp mặt trong các tuyển tập:;

- thơ Bình Định 1975-1995

_ Thơ Bình Định Thé Kỷ XX

Đã Xuất Bản :

- HÁI BÊN ĐƯƠNG ( nhà XB Văn Học-2005)

Số lần đọc: 1394
[ Trở lại ]