Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
177
78.697.262
Elena Pucillo Truong

Người Ý- Tiến sĩ Văn học và ngoại văn, chuyên về ngôn ngữ và văn minh Pháp (Đại học Milano Italia). Dạy Pháp Văn và Văn Minh Pháp tại Milano từ năm 1982 và gần đây dạy tiếng Ý  tại  Nhạc Viện và tại phòng lãnh sự  danh dự Ý tại tpHCM. Đã tổ chức  nhiều hội thảo về việt nam về các đề tài “Vai trò  phụ nữ và tầm quan trọng của họ trong gia đình Việt Nam” “ Tết Việt Nam, phong tục và truyền thống” “ Đổi mới, Phát triển kinh tế Việt Nam sau khi giành độc lập”...

 

Đã viết và cộng tác với các báo Raccontare il viaggio( Ý), Mekong ( tạp san của trung tâm nghiên cứu Việt Nam tại Torino, Ý), Báo Bình Định …v.v...

Số lần đọc: 5560
[ Trở lại ]