Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.884 tác phẩm
2.556 tác giả
231
72.980.279
Hồ Bạch Thảo

Sinh năm 1940 tại xã Hữu Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Chuyên nghiên cứu về lịch sử, đã xuất bản các sách như:

NHỮNG NÉT ÐẶC TRƯNG VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM, 2002, Hoa Kỳ.

Bản dịch CAO TÔNG THỰC LỤC, 2004, Hoa Kỳ.

VIỆT SỬ: TƯ LIỆU VÀ LỜI BÀN, 2009, Hoa Kỳ.

Bản dịch THANH THỰC LỤC, 2007, Hà Nội, Việt Nam.

Bản dịch MINH THỰC LỤC, 2010, Hà Nội, Việt Nam.

Bản dịch THANH THỰC LỤC (tái bản), 2010, Hà Nội, Việt Nam.

Số lần đọc: 1875
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 25
Biển Giao Chỉ (lịch sử)