Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
143
78.730.645
Trần Trình Lãm

Họ và tên: Trần Trình Lãm

(Tuổi con khỉ)

Nơi sinh: Quảng Trị

Nơi công tác: Đà Nẵng

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Hiện là Trưởng VPĐD Báo GTVT tại miền Trung - Tây nguyên.

Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng - Đà Nẵng

E.mail: trantrinhlam56@yahoo.com.vn

Sắp in: Hiến tạo (tập thơ).

 

Số lần đọc: 2999
[ Trở lại ]