Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.603 tác phẩm
2.586 tác giả
401
77.448.312
Phạm Ánh

Sinh năm: 1965

Quê quán: Cát Hanh – Phù Cát – Bình Định

Hội viên Hội VHNT Bình Định

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Tác phẩm đã xuất bản:

Lối cũ ( Tập thơ) Nxb Đà Nẵng năm 2004

 

Số lần đọc: 3002
[ Trở lại ]