Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
233
77.790.503
Nguyễn Kim Anh

Học Đại Học Văn Khoa Sàigòn (trước 1975)

Tu ở Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết

 

Tác Phẩm:

Truyện rất ngắn:

- Anh em của mọi người (2007)

- Theo dòng(2009)

Số lần đọc: 1513
[ Trở lại ]