Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.854 tác phẩm
2.596 tác giả
180
78.751.645
Xuân Thao

Tên thật Lê Văn Thi

Sinh năm 1944

Quê quán : Núi Cùng,Làng Thạc Gián,Đà Nẵng

Hiện sinh sống tại Thành phố Đà Nẵng.

Số lần đọc: 8214
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 56
Du Xuân (thơ)