Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.659 tác phẩm
2.589 tác giả
210
77.689.557
Xuân Thao

Tên thật Lê Văn Thi

Sinh năm 1944

Quê quán : Núi Cùng,Làng Thạc Gián,Đà Nẵng

Hiện sinh sống tại Thành phố Đà Nẵng.

Số lần đọc: 8091
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 54
Du Xuân (thơ)