Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.537 tác phẩm
2.583 tác giả
111
76.935.145
Xuân Thao

Tên thật Lê Văn Thi

Sinh năm 1944

Quê quán : Núi Cùng,Làng Thạc Gián,Đà Nẵng

Hiện sinh sống tại Thành phố Đà Nẵng.

Số lần đọc: 7999
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 51
Du Xuân (thơ)