Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
222
76.039.058
Xuân Thao

Tên thật Lê Văn Thi

Sinh năm 1944

Quê quán : Núi Cùng,Làng Thạc Gián,Đà Nẵng

Hiện sinh sống tại Thành phố Đà Nẵng.

Số lần đọc: 7936
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 49
Du Xuân (thơ)